Hírek, Aktualitások

Éves Munkaterv

Éves munkaprogram

  • Kiemelt feladatok, célok (SZMSZ alapján, ill. csoportszinten)

2.1.1 Célok

  1. szakmai-tudományos közösség létrehozása, fenntartása, működtetése, koordinációja,
  2. differenciált, magas minőségi szakmai képzés, felkészítés nyújtása, segítve a kiemelkedő képességű pedagógusjelölt hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes pedagógus értelmiség nevelése,
  3. lehetőség biztosítása releváns egyetemi szakok és karok multidiszciplináris együttműködésére,
  4. kiemelkedő pedagógusjelölt közösség kialakítása a mikorocsoporton belül, illetve a szakkollégiumban részvevő hallgatók között.

            2.1.2. Feladatoka)      csoportos és egyéni kutatási programok szakmai támogatása,b)      TDK-n, OTDK-n, tudományos pályázatokon, konferenciákon való részvétel támogatása,c)      publikációs lehetőségek biztosítása és ösztönzése,d)     konferenciákon, előadásokon, kulturális rendezvényeken való aktív részvétel támogatása, e)      külföldi tanulmányutak szervezése, külföldi szakmai tapasztalat elősegítése, különös tekintettel az Erasmus+ hallgatói, oktatói, illetve személyzeti munkatársak mobilitását elősegítő programokra, nyári egyetemi lehetőségre, képzésref)       szakmai és kulturális együttműködés támogatása (külföldi és belföldi szakkollégiumok, szakmai, tudományos közösségek és kutatóműhelyek, tehetséggondozó szervezetek) különös tekintettel a francia Université Paris-Est Créteil ESPE de l’académie de Créteil-lel, a sióagárdi Trambulin Tehetséggondozó szervezettel, valamint a pécsi Civil Közösségek Házával való együttműködésre.

  • Munkaterv – havi lebontásban
Idő Téma/Feladat Cél
November Mikro-csoportszervezés

(pályázat kiírása, pályáztatás, a pályázatok elbírálása)

Konferencia részvétel (XIX. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia)

Tanár szakos hallgatók vonatkozó érdeklődésének feltérképezése, mikro-csoport tagok létszámának kiterjesztése, a kutatási terület népszerűsítése (folyamatos!)
December –          A mikrocsoport honlapjának előkészítése,

–          Vonatkozó tudományos szövegek kijelölése szakfordításra,

–          Konferencia részvétel (Contexts – The Third International Interdisciplinary Conference  for Young Scholars in Social Sciences and Humanities, Novi Sad)

–          Részvétel az OTNDI szakmai programján (disszertáció-védések)

Csoporton belüli kommunikáció elősegítése, a mikrocsoport közösségének erősítése

 

A szerzett tapasztalatok mikrocsoport szintű feldolgozása

 

 

 

Ismerkedés a helyi (PTE BTK) tudományos élettel

Január –          Szakfordítások készítése

–          partneri bilaterális Erasmus+ szerződés megkötése a Université Paris-Est Créteil ESPE de l’académie de Créteil-lel

Publikációs lehetőség megteremtése / nemzetközi kapcsolatok kiterjesztése, a hallgatók szakmai fejlődésének elősegítése, tudományos előmenetelének támogatása
Február –          Konferencia részvétel (XI. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Párkány)

–          A Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából megvalósítandó témanap tervezése egy szabadon választható mesterkurzus keretei közt

–          A szakkollégiumi munka során elkészült fordítási munkákból, illetve korábbi vonatkozó hallgatói anyagokból kötetszerkesztés (Tanulmánykötet)

–          A TDK-ról, OTDK-ról (2017) való tájékoztatás, egyeztetés, témakijelölések

 

A szerzett tapasztalatok mikrocsoport szintű feldolgozása

 

Szakkollégiumi tagok bevonása a kurzus lebonyolításába (v. ö. áprilisi partneri együttműködés)

 

 

 

 

A tudományos írásmű kérdéseinek feltérképezése, vizsgálata, gyakorlata

 

A TDK menetének bemutatása, tapasztalatok megosztása, a hallgatók bevezetése a TDK világába

Március –          TDK dolgozatok (el?)készítése

 

–          Tanulmánykötet lektorálása

 

–          Újabb szakkollégiumi hallgatók toborzása

Színvonalas írásbeli szakmai kommunikáció támogatása

A tanulmánykötet véglegesítése

Ismételt hallgatói pályázat kiírása

 

Április –          Szakmai tapasztalatcsere (Sztárai Református Óvoda, Apáczai Nevelési Központ, Budai Városkapu Általános Iskola)

–          Erasmus+: nyári egyetemi részvétel előkészítése, pályázat megbeszélése, területkijelölés

–          Tanulmánykötet megjelentetése

–          Felkészülés a várható kari TDK fordulójára

 

együttműködés köznevelési

partnerintézményekkel

 

 

nyári egyetemi lehetőségek kiaknázása

megjelenés tudományos életben

 

Május Konferencia-részvételek:

–          KTDK (egyéni produktumok)

–          Horizontok és Dialógusok III. Konferencia (a Tanulmánykötet bemutatása)

megjelenés, aktív részvétel tudományos életben

 

Június –          Erasmus+: részvétel nyári egyetemi képzésen, továbbképzésen

–          Kapcsolattartás, folyamatos konzultáció tutori és mentori szinten

Hallgatói mobilitás elősegítése, külföldi szakmai tapasztalatok szerzése, megosztása
Július –          Erasmus+: részvétel nyári egyetemi képzésen, továbbképzésen

–          Kapcsolattartás, folyamatos konzultáció tutori és mentori szinten

Hallgatói mobilitás elősegítése, külföldi szakmai tapasztalatok szerzése, megosztása
Augusztus Partner intézményeink képviselőinek meghívására az Intézeti (PTE BTK NTI) TDK-ra Az Intézeti TDK munkák megmérettetése a köznevelési partnerek szemszögéből
Szeptember –          Intézeti TDK-ra való felkészülés, konzultációk

–          Prezentációs technikák gyakorlása a konzultációk során

A dolgozatok szóbeli prezentációjának folyamatos koordinálása, korrekciója
Október Intézeti TDK megszervezésének, lebonyolításának segítése a mikrocsoport aktív részvételével

pótlehetőség a 2017-ben esedékes OTDK-ra történő bejutásra a partnerintézetek képviselői javaslatainak figyelembevételével

 

 

Advertisements